ca亚洲城 职业培训教育网:大型国家培训考试辅导网站! - ca亚洲城_ca88亚洲城_ca88.com亚洲城

ca亚洲城

课件更新 chinatat
随时了解课件更新情况,让您的学习紧跟老师脚步!
网校高清视频课件支持手机、平板电脑看课、做题,随学随问,免费下载!了解详情>>
请点击左侧导航,查看您关注的辅导课程更新记录。
国家公务员
  1. 特色班
国家公务员--申论
班 次 老 师 开通进度 预计更新时间
基础学习班 宋光明
讲座内容全部开通 ------
冲刺串讲班 宋光明
黎津平
讲座内容全部开通 ------
专项精讲班 宋光明
讲座内容全部开通 ------
国家公务员--行测
班 次 老 师 开通进度 预计更新时间
基础学习班 王永恒
黎津平
孙葳葳
讲座内容全部开通 ------
冲刺串讲班 王永恒
黎津平
孙葳葳
讲座内容全部开通 ------
专项精讲班 王永恒
黎津平
孙葳葳
讲座内容全部开通 ------
预计更新时间仅供参考,课程实际开通情况以学员登录后“我的课程”栏目显示为准。如有疑问敬请致电网校咨询或联系在线客服。
ca亚洲城